Наука

1. Учените са сред групите с най-голямо доверие в обществото, въпреки че мнозина оценяват практическия опит над опитността

На 20-те анкетирани места има относително голямо доверие към военните и учените да правят това, което е правилно за обществеността; доверието обикновено е по-ниско

Наука и учени, провеждани във високо мнение пред световните публика

Мнозинството от 20 обществени организации казват, че правителствените инвестиции в научни изследвания си струват и изразяват голямо или малко доверие на учените да правят това, което е правилно за обществеността.

Анкетата показва признаци на обществено доверие в институциите сред пандемията

Американците смятат, че мерките за „социално дистанциране“, настоявани от служителите в областта на общественото здравеопазване да ограничат разпространението на COVID-19, са като цяло подходящи.

Facebook   twitter