Какво ще стане с децата на Америка?

АмерикаПо природа американците са оптимистична партия. Въпреки категорично негативното си мнение за икономическите условия, мнозинствата постоянно заявяват, че през следващата година нещата ще се подобрят. В действителност, задълбочен анализ на Pew Research Center през 2013 г. за Съвета по външни отношения “Обновяване на Америкаинициативата стигна до заключението, че „въпреки борбите на американския народ с този продължителен период на икономически затруднения, основните им ценности и убеждения относно икономическите възможности и икономическите перспективи на нацията остават до голяма степен оптимистични“.

И все пак обществото има малко противоречиви виждания относно икономическите перспективи за следващото поколение. На въпроса за бъдещите перспективи на „децата днес“, американците обикновено казаха, че когато днешните деца пораснат, те ще бъдат в по-лошо финансово положение от родителите си. Почти двама от трима респонденти изразиха това мнение в проучване на Pew Research Center, проведено през пролетта на 2013 г. Това е мнение, което се споделя от богати и бедни, млади и стари, мъже и жени. Подобен, ако не и по-голям песимизъм беше очевиден и в 10 от 13 напреднали държави, анкетирани от проекта за глобални нагласи на Pew Research.

Въпреки че това е доста мрачна преценка за това, което предстои за днешните деца, оптимизмът на американците се появява отново, когато хората се питат за собствените им деца. През 2012 г., въпреки тежките времена от последните години, множеството (42%) заявиха, че собствените им деца ще бъдат в по-добро състояние, а допълнителни 19% казват, че децата им ще бъдат поне толкова добре, колкото са. Само 28% от тях смятат, че собствените им деца ще бъдат в по-лошо положение, отколкото са, когато достигнат зряла възраст. По-малко заможните слоеве от обществото, включително жените, по-слабо образованите, латиноамериканците и афроамериканците бяха особено по-склонни да мислят, че децата им ще бъдат по-добре финансово в сравнение с тях. Съществува и партизанско разделение, с повече демократи, отколкото републиканци, и по-специално членове на чаените партии, които очакват децата им да бъдат в по-добро състояние, отколкото са били.

Въпреки това, когато прогнозите за бъдещето на децата се сравняват с това, което хората казват за собствения си опит, има някои признаци на песимизъм. Цели 58% казват, че са по-добре в сравнение с родителите си на тяхната възраст. Но около половината от тази група (30%) казват, че собствените им деца ще се справят с тях, когато се справят по-добре от родителите си, докато около толкова много (28%) не казват, че собствените им деца ще ги надвишат.

Младите американци, чернокожите, латиноамериканците и демократите по-често, отколкото техните демографски колеги, казват, че са по-добре от родителите си и че собствените им деца ще бъдат още по-добре. Белите, републиканците и особено членовете на чаеното парти казват по-рядко от средното, че са по-добре от родителите си и че собствените им деца ще ги надвишат.

В крайна сметка изглежда, че колкото по-близо се доближава до дома, толкова по-позитивни хора са относно перспективите на децата си. Децата на страната няма да се справят толкова добре, но собствените ми деца поне ще се съчетаят с мен или ще се справят по-добре. Един от квалификаторите е, че значителен брой американци, които са се справили по-добре от собствените си родители, не виждат собствените си деца да ги покриват.Донякъде приглушеният оптимизъм относно перспективите на децата и изобщо песимизмът относно „следващото поколение“ може да се обясни отчасти с факта, че хората в напреднали държави, като САЩ, Германия и Великобритания, са по-малко склонни да видят перспективи за икономически растеж, отколкото публиката на нововъзникващите икономики като Китай, Бразилия, Чили и Малайзия, където има голям оптимизъм за следващото поколение.

Facebook   twitter