Интернет И Технологии

Информационен лист за Интернет / широколентов достъп

Интернет представлява фундаментална промяна в начина, по който американците се свързват помежду си, събират информация и водят ежедневния си живот. Разгледайте моделите, тенденциите и статистиката на приемането на широколентов интернет и дома в САЩ.

3. Хората казват, че интернет носи икономически и образователни ползи - но някои са загрижени за социалното въздействие на социалните медии

Докато предишната глава разглеждаше конкретно мобилните телефони и тяхното възприемано въздействие, тази глава се фокусира върху осъзнатите промени, предизвикани

Мобилна свързаност в развиващите се икономики

Достъпът до мобилни телефони и социални медии е често срещан в развиващите се икономики. Хората по света виждат определени ползи от тези технологии, но има и опасения относно тяхното въздействие върху децата.

2. Мнозинството казва, че мобилните телефони са полезни за обществото, дори на фона на притесненията относно въздействието им върху децата

В 11-те анкетирани страни отношението на хората към мобилните телефони обикновено е положително. В повечето страни, голямо мнозинство казват

Facebook   twitter