Глобален

Политика

Популярни Публикации

Имиграцията се очаква да стимулира растежа на населението в трудоспособна възраст в САЩ през поне 2035 г.

Увеличението на потенциалната работна сила ще се забави значително, когато Baby Boomers се пенсионират. Имигрантите ще играят основна роля в бъдещия растеж на населението в трудоспособна възраст.

Facebook   twitter